Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų reglamentavimo naujovės

DaugiabutisIki 2013 m. liepos 1 d. daugiabučių namų savininkų bendrijos privalo savo įstatus suderinti su naujos redakcijos LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu.

Tarp LR Daugiabučių bendrijų įstatymo pakeitimų  vieni svarbiausių yra šie: 

• Buto ir kitų patalpų (pastato) savininkas, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį butą ar kitas patalpas (pastatą), privalo apie tai pranešti bendrijos pirmininkui (valdybai) ir atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles. Tvirtinant perleidimo sandorius, turi būti pateikta bendrijos pirmininko (valdybos) išduota pažyma apie prievolių bendrijai įvykdymą.

 • Bendrijai kreipiantis į teismą nereikės mokėti žyminio mokesčio.

 • Bendrijos pirmininku gali būti renkamas ir ne bendrijos narys, t.y. samdomas darbuotojas. Jį renka bendrijos valdyba. Pirmininkui iš esmės keliami tie patys reikalavimai (atsakomybė, pareigos ir teisės) kaip ir namo administratoriui.

 • Namo bendrijos narių įgaliotiniai renkami 4 metų laikotarpiui (anksčiau – 2 metų), o pirmininkai – 3 metų kadencijai (anksčiau – 2 metų).

 • Neveiklioms bendrijoms gali būti skiriamas administratorius: jei per 12 mėn. nuo kadencijos pabaigos neišrenkamas naujas pirmininkas ir valdyba, ¼ bendrijos narių gali kreiptis į savivaldybę dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo.

 • Bendrijoje, kurioje yra daugiau kaip 100 narių, turi būti sudaryta ginčų nagrinėjimo komisija.

 • Bendrijos nariai įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2012 m. liepos 1 dieną. Per 12 mėnesių nuo šios datos bendrijos savo įstatus turės suderinti su naujojo – Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo – reikalavimais.

Gaukite naujienas

Sekite mus visuose socialiniuose tinkluose

Parašykite komentarą