Juridinių asmenų registravimo ir jų įstatų keitimo ypatumai dėl euro įvedimo

SteigimasNauji juridiniai asmenys, kurių steigimo sutartyse (aktuose) ir (arba) steigimo dokumentuose įstatinis kapitalas, akcijų nominali vertė, juridinio asmens dalyvių įnašai, pajai ar panašūs duomenys nurodyti litais, bus registruojami iki š. m. gruodžio 31 d. Tokia pati tvarka taikoma ir registruojant pakeistus iki 2015 m. sausio 1 d. įsteigtų AB, UAB ir EB įstatus (kai didinamas ar mažinamas įstatinis kapitalas, akcijų nominali vertė ar dėl kitų priežasčių keičiami įstatai).
 
Teisės aktuose nustatyta, kad dokumentai ir duomenys įregistruojami per tris darbo dienas. Jeigu dokumentai bus pateikti paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis ir Juridinių asmenų registro tvarkytojas nesuspės jų įregistruoti arba nustatys trūkumus, visi dokumentai turės būti pakeisti, iš naujo patvirtinti ir pateikti 2015 metais.

Siekiant išvengti nesklandumų bei sutaupyti laiko ir pinigų atlyginimui už dokumentų ir duomenų įregistravimą, siūlome steigiamų juridinių asmenų, kurių steigimo sutartyse (aktuose) ir (arba) steigimo dokumentuose turi būti nurodytas įstatinis kapitalas, akcijų nominali vertė, juridinio asmens dalyvių įnašai, pajai ar panašūs duomenys, juos nurodyti eurais bei pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis arba 2015 metais. Tokia pat tvarka taikytina ir juridiniams asmenims, kurių įstatai yra keičiami.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje iki 2015 m. sausio 1 d. įsteigtos AB, UAB ir EB turės pakeisti savo įstatus iki 2016 m. gruodžio 31 d. ŽŪB ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ar jų sąjungos turės pakeistus įstatus iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Parengta pagal jar.lt informaciją

Gaukite naujienas

Sekite mus visuose socialiniuose tinkluose

Parašykite komentarą