Pagrindiniai pokyčiai Darbo kodekse

Galima išskirti šiuos naujojo Darbo kodekso įnešamus pagrindinius pasikeitimus:
 1. 28 kalendorinių dienų atostogas keičia 20 darbo dienų atostogos
 2. Per metus bus leidžiama dirbti net 60 valandų ilgesnius nei iki šiol viršvalandžius (180 val.). Už juos darbdavys atsiskaitys arba pinigais, arba atostogomis, ko iki šiol nebuvo.
 3. DK išlieka „mamadieniai“ ir „tėvadieniai“
 4. Terminuotas darbo sutartis nuolatiniam darbui bus leidžiama sudaryti net ir tada, jeigu dėl to darbuotojai ir darbdaviai nesusitars kolektyvinėje sutartyje.
 5. Darbuotojo atleidimas darbdavio iniciatyva: atleidus vienerius ar daugiau metų vienoje vietoje dirbusį asmenį, darbdavys privalės jam sumokėti išeitinę išmoką, kurios dydis – du vidutiniai darbo užmokesčiai. Dirbantiems iki vienerių metų priklausys puses darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o dirbandiems 5 metus ir daugiau numatyta papildomai mokėti kompensacijas iš specialiai sukurto Ilgalaikio darbo išmokų fondo.
 6. Kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbuotojas turės būti įspėjamas prieš vieną mėnesį iki atleidimo, o išdirbus trumpiau negu vienerius metus, – prieš dvi savaites. Šie terminai bus dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 m. ir kuriems iki pensijos likę mažiau kaip 5 m., trigubinami – jei iki senatvės pensijos lieka mažiau kaip 2 m., taip pat neįgaliesiems.
 7. Šalių susitarimu bus galima nutraukti darbo sutartį „su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn.“. DK pažymima, kad „nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn., darbdavys negalės įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį kitais pagrindais“.
 8. „Tuščios darbo sutartys“ – įpareigojimas tokias sutartis turintiems darbuotojams atlikti numatytąsias funkcijas „darbdavio kvietimu“. Darbuotojas, pasirašęs tokią sutartį, turės išdirbti mažiausiai 8 valandas per mėnesį. Negavus darbdavio kvietimo, jam turės būti sumokėtas atlyginimas už 8 darbo valandas.
 9. Numatytos devynios skirtingos darbo sutarčių rūšys: įtvirtintos laikinosios, projektinio, darbo vietos dalijimosi, nenustatytos apimties, pameistrystės darbo, darbo keliems darbdaviams sutartys ir kt. Išliks sezoninės darbo sutartys, tačiau atsisakyta trumpalaikių darbo sutarčių.
 10. DK reikalaus privalomai steigti darbo tarybas kolektyvuose, kuriuose nėra profsąjungų. Iki šios jos buvo formuojamos savanoriškai arba susitarus darbdavių ir darbuotojų atstovams.

Gaukite naujienas

Sekite mus visuose socialiniuose tinkluose

Vienas atsakymas to “Pagrindiniai pokyčiai Darbo kodekse”

 1. Rivanda 2018-07-12 10:57 #

  Labai idomu ir labai faina skaityti 😉