Administracinė teisė

Administracinė teisė

Parengiame procesinius dokumentus ir konsultuojame dėl administracinių nuobaudų skyrimo apskundimo, specialios teisės atėmimo termino sutrumpinimo (vairuotojo pažymėjimo grąžinimo anksčiau termino), valstybės ir savivaldybės tarnautojų veiksmų (neveikimo) apskundimo.