Darbo teisė

Darbo teise

Parengiame dokumentus ir konsultuojame dėl kolektyvinių ir individualių darbo santykių (kolektyvinės sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, prašymai darbo ginčų komisijai, įspėjimai dėl atleidimo, darbo sutarčių sudarymo, pakeitimų, nutraukimo įforminimas) bei kitais darbo teisės klausimais.

Užsakymo forma