NVO steigimas

Rašiklis

Jei veikla, kurią norite vykdyti, neapsiriboja vien pelno siekimu, siūlome rinktis įsteigti vieną iš nevyriausybinių organizacijų formų – asociaciją, viešąją įstaigą ar labdaros paramos fondą.

Asociacija paprastai steigiama tada, kada ketinama organizacijoje turėti nemažai narių ar savanorių, t.y., kada tam tikras ratas bendraminčių nori kaip nors susijungti po vienu skėčiu ir siekti bendrų tikslų. Asociacijos forma paprastai renkamasi ir tada, kai kartu dėl bendrų tikslų veikti nori kelios organizacijos, t.y., juridiniai asmenys.

Viešosios įstaigos ir labdaros paramos fondai, skirtingai nuo asociacijų, visų pirma veikia ne tiek savo narių interesams patenkinti, kiek savo veiklą nukreipdami į įšorę, tai yra tenkindami įvairius viešuosius interesus. Viešosios įstaigos ir labdaros paramos fondai paprastai yra labiau uždari, t.y., juose svarbų vaidmenį vaidina tie, kurie ją įsteigė – patys sprendžią arba kam nors (pvz., valdybai) leidžia nuspręsti kokia veikla bus vykdoma, o organizacijoje veikiantys žmonės (darbuotojai arba savanoriai) tik tai ir įgyvendina. Viešosios įstaigos ir labdaros paramos fondų formos šiuo metu yra išties panašios, tačiau istoriškai fondai buvo (taigi, dažnai taip yra ir dabar) labiau orientuoti į tam tikrų lėšų ar pagalbos teikimą, o viešosios įstaigos teikia paslaugas, pačios įgyvendina projektus.